1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(100)'2012
  5. Прогнозування лінгвістичних оцінок безпеки енергосистем з використанням байесовських мереж довіри

Прогнозування лінгвістичних оцінок безпеки енергосистем з використанням байесовських мереж довіри

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропоновано підхід до побудови та використання байесовських мереж довіри для аналізу безпеки енергосистем. В якості оцінки безпеки системи розглядається її критичність. Оцінки критичності представлені в вигляді значень лінгвістичної змінної. Енергосистема розглядається у вигляді байесовської мережі довіри, вузлами якої є її підсистеми, а зв’язки представлені вектором фізичного впливу між ними.


Ключові слова: енергосистема, безпека, байесовська мережа довіри, критичність