1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Підвищення достовірності прийняття рішень щодо якості продукції на основі нечіткої моделі узагальненого показника

Підвищення достовірності прийняття рішень щодо якості продукції на основі нечіткої моделі узагальненого показника

Н.А. Зубрецька, С.С. Федін
Анотації на мовах:

Для підвищення достовірності прийняття рішень щодо рівня якості продукції відповідно до категорій вербальночислової шкали функції бажаності Харрінгтона розроблено нечітку модель визначення вагових коефіцієнтів точкової та інтервальної оцінок узагальненого показника якості.
Ключові слова: вірогідність прийняття рішень, рівень якості продукції, інтервальна та точкова оцінка, узагальнений показник, вагові коефіцієнти, нечітка модель