1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Побудова нелінійних еластичних функцій з використанням двійкових блокових кодів

Побудова нелінійних еластичних функцій з використанням двійкових блокових кодів

О.О. Кузнецов, Л.Т. Пархуць, Г.С. Цимбал
Анотації на мовах:

Розглядаються методи побудови нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних алгоритмів, досліджуються показники критерії їх ефективності. Розглядається метод побудови нелінійних еластичних функції з двійкових лінійних блокових кодів, аналізується перспективність даного методу для отримання функцій з поліпшеними показниками стійкості. Досліджуються властивості синтезованих булевих функцій за різними показниками стійкості. Оцінюється нелінійність, що досягається, та еластичність для функцій, отриманих з різних класів лінійних блокових кодів, проводяться порівняння з іншими методами синтезу й верхніми теоретичними межами для збалансованих криптографічних функцій.
Ключові слова: криптографічні функції, нелінійність, збалансованість, еластичність, кореляційний імунітет, нелінійний вузол замін