1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Програми обробки результатів роботи моделі пристрою для локації джерела гамма-випромінювання

Програми обробки результатів роботи моделі пристрою для локації джерела гамма-випромінювання

Т.В. Малихіна, М.Г. Стєрвоєдов
Анотації на мовах:

У статті розглядаються питання, пов'язані з обробкою даних, що отримані в результаті роботи моделі переносного приладу для локації точкових джерел випромінювання. Представлений комплекс комп'ютерних програм, розроблених для моделювання проходження випромінювання через детекторний блок приладу, а також програми обробки даних. До комплексу програм входить програма Tank3 моделювання проходження гамма-квантів через детекторний блок приладу, а також програма Tank3Analysis, яка використовує результати Geant4-моделювання і призначена для обробки даних. Програма Tank3 розроблена в ОС Linux мовою C++ і використовує бібліотеку класів Geant4. Програма обробки даних Tank3Analysis в якості вхідних даних використовує змодельований відгук детекторів експериментальної установки. Обчислення проводяться з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування. Отримані результати дозволяють зробити висновок про можливість однозначного визначення напрямку на джерело випромінювання в просторі.
Ключові слова: комп'ютерне моделювання, цифрова обробка даних, Geant4, чисельні методи