1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Генерація стохастичної послідовності генератором конгруентних чисел

Генерація стохастичної послідовності генератором конгруентних чисел

В.В. Швидкий, Е.В. Фауре, В.В. Веретельник, В.О. Щерба
Анотації на мовах:

Розглядається спосіб генерації стохастичної послідовності чисел конгруентним генератором. Дається оцінка максимального значення періоду повторення стохастичної послідовності. Показана можливість отримання некорельованої рівномірно розподіленої випадкової послідовності конгруентних чисел з максимальним періодом повторення, що складає десятки років (за продуктивності генератора випадкових чисел до 1012 випадкових чисел/сек).
Ключові слова: генератор випадкових чисел, генератор конгруентних чисел, стохастична послідовність, рівномірно розподілена послідовність чисел