1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ НА ДВОВИМІРНУ ЧАСТИНО-ГЛАДКУ КАРТУ КОХОНЕНА, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ

ПРОЕКТУВАННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ НА ДВОВИМІРНУ ЧАСТИНО-ГЛАДКУ КАРТУ КОХОНЕНА, ЩО САМООРГАНІЗУЄТЬСЯ

А.В. Шкловець, Н.Г. Аксак
Анотації на мовах:

В статі запропоновано метод відображення багатовимірних даних на двовимірну частино-гладку мапу Кохонена, отриману шляхом апроксимації двовимірної частино-лінійної мапи Кохонена кубічною параметричною сплайн поверхнею для розв’язку задачі візуалізації великої кількості багатовимірних даних. Застосування цих мап дозволяє збільшити точність візуалізації та відокремити дані на мапі при незначному збільшені кількості скалярних операцій, необхідних на їх побудову.
Ключові слова: візуалізація багатовимірних даних, двовимірна кусочно-гладка карта Кохонена, кубічна параметрична сплайн поверхня