1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Нейтралізація впливу артефактів на якість відтворення графічних даних на основі їх стислих уявлень

Нейтралізація впливу артефактів на якість відтворення графічних даних на основі їх стислих уявлень

О.Г. Шух, С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

Розглянуто методи підвищення якості відновлюваних графічних даних на основі їх уявлень, які мають високий рівень компресії. Розроблено метод боротьби з негативним впливом межового ефекту Гіббса, що базується на локальному зниженні ступеня стиснення характерних зон стискуваних зображень. Для подолання блокового ефекту запропоновано метод інтерполяцій, який базується на виявленні меж окремих колірних об’єктів зображення з подальшою процедурою декомпозиціі та згладжування. Наведені результати суб’єктивних оцінок якості відновлюваних зображень.
Ключові слова: алгоритм JPEG, артефакт, ефект Гіббса, ефект блокової, інтерполяція