1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Методи виключення змінних із предикатів, представлених різними формулами алгебри скінченних предикатів

Методи виключення змінних із предикатів, представлених різними формулами алгебри скінченних предикатів

М.Ф. Бондаренко, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова
Анотації на мовах:

Описано загальний метод виключення змінних. Розроблено методи виключення змінних із предикатів, представлених у вигляді кон’юнктивної і диз'юнктивної нормальних форм. Введено поняття рівнянь, що розщеплюються. Розроблено метод виключення змінних з рівнянь, що розщеплюються, і покроковий алгоритм його реалізації.
Ключові слова: підстановочна операція, виключення змінних, предикат, що розщеплюється