1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Методи управління потоками даних при обробці текстової та графічної інформації

Методи управління потоками даних при обробці текстової та графічної інформації

Ю.С. Губницька, Н.С. Гур’єва
Анотації на мовах:

Для організації потоку даних на всіх етапах процесу підготовки видань запропонована інформаційна модель додрукарського цифрового робочого потоку, перетворень текстової та графічної інформації. Розроблена модель описує: ввід та вивід графічної інформації в комп’ютерних видавничих системах, редагування текстових фрагментів, створення та обробку графічних фрагментів статей, компоновку статей на шпальтах видання, верстку, організацію процесу керування кольором на всіх стадіях додрукарської підготовки. Також були розроблені два методи розміщення статей на шпальтах видання.
Ключові слова: додрукарська підготовка видання, цифровий потік даних, інформаційна модель