1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНІСНО-ТИМЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИСЕРВИСНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ GERT-МЕРЕЖІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМОВІРНІСНО-ТИМЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИСЕРВИСНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ GERT-МЕРЕЖІ

С.Г. Семенов, В.В. Босько, І.А. Березюк
Анотації на мовах:

У статті представлені результати досліджень варіанту експоненціальної GERT-мережі (мережі, гілки якої характеризуються експоненціальними розподілами) для моделювання імовірнісно-тимчасових характеристик мультисервисного каналу зв'язку. Знайдений аналітичний вираз для оцінки щільності розподілу вірогідності часу доставки повідомлення. Побудовані і проаналізовані графіки функції розподілу і щільності розподілу вірогідності випадкової величини часу доставки повідомлення. Виявлені достоїнства і недоліки математичної моделі мультисервисного каналу зв'язку за допомогою GERT-мережі.
Ключові слова: GERT-мережа, математична модель, час доставки повідомлення, мультисервисный канал зв'язку