1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Дослідження залежності запалювання металогалогенних ламп від напруги формування розряду з метою оптимізації пускових режимів у засобах навігації оптичного діапазону

Дослідження залежності запалювання металогалогенних ламп від напруги формування розряду з метою оптимізації пускових режимів у засобах навігації оптичного діапазону

О.В. Шульга, Д.М. Нелюба, О.І. Данник
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглядаються результати аналітичних і експериментальних досліджень процесів запалювання (пуску) металогалогенних ламп у залежності від напруги формування розряду в випромінюючому пальнику, а також забезпечення надійної роботи ламп високої інтенсивності в системах навігації.


Ключові слова: розряд, електрод, пальник, вольт-амперна характеристика, напруга формування, запалювання