1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Виділення значимих екологічних аспектів АЕС за допомогою методу експертних оцінок

Виділення значимих екологічних аспектів АЕС за допомогою методу експертних оцінок

Г.М. Бакуліна, С.Є. Кравцова, В.Г. Котеленець, Л.В. Постолакі
Системи обробки інформації. — 2012. — № 3(101). – С. 156-160.
УДК 621.311.25:65.018
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Виділення екологічних аспектів та визначення рівня їх значущості є обов’язковою вимогою стандарту ДСТУ ISO 14001:2006 для підприємств, що впроваджують системи екологічного управління або інтегровані системи менеджменту. В статті наведені результати апробації використання методу експертних оцінок як для визначення складу експертної групи, так и для ранжування екологічних аспектів діяльності Південноукраїнської АЕС. Результати оцінки значущості аспектів передбачається використовувати для вдосконалення процедур управління процесами АЕС.


Ключові слова: навколишнє середовище, вплив, система екологічного менеджменту, екологічний аспект, оцінка, експертний метод
Бібліографічний опис для цитування:
Виділення значимих екологічних аспектів АЕС за допомогою методу експертних оцінок / Г.М. Бакуліна, С.Є. Кравцова, В.Г. Котеленець, Л.В. Постолакі  // Системи обробки інформації. – 2012. – № 3(101). – С. 156-160.