1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Визначення характеристик витікання водню із системи зберігання у формі гідридів інтерметалідів

Визначення характеристик витікання водню із системи зберігання у формі гідридів інтерметалідів

Ю.П. Ключка
Анотації на мовах:

З використанням віріального рівняння отримано залежності масової витрати водню через отвір від площі перерізу, маси водню, що зберігається. Отримано залежність залишкової маси водню в балоні в часі при його витіканні через отвір.
Ключові слова: водень, гідрид, тиск, час, концентрація, температура, витікання, масова витрата