1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В РАМКАХ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ»

ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В РАМКАХ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ»

О.Г. Кириленко
Анотації на мовах:

У статті досліджено особливості розробки користувальницького інтерфейсу. Наведено пiдходи до розробки користувальницького інтерфейсу. Виявлено стандарти розробки ПІ, якi орієнтовані на користувача. Охарактеризовано етапи розробки користувальницького інтерфейсу. Наведено цілі та завдання етапів розробки, а також вхідні і вихідні документи. Визначено методи оцінки якості ПІ. Виявлено сукупність знань, умінь, навичок, які можуть стати основою для розробки змісту відповідних тем навчальної дисципліни «Людино-машинна взаємодія».
Ключові слова: програмна інженерія, розробка людино-машинної взаємодії, підходи до розробки інтерфейсу користувача, етапи розробки інтерфейсу користувача, зміст дисципліни «Людино-машинна взаємодія»