1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Інформаційна технологія моделювання складних систем

Інформаційна технологія моделювання складних систем

А.Л. Берднікова, Ю.С. Манжос
Системи обробки інформації. — 2012. — № 3(101). С. 2-7.
УДК 004.31, 004.056.55, 003.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто та проведено порівняльний аналіз підходів до моделювання складних систем (СС), до яких можливо віднести соціально-економічні системи (СЕС) заснованих як на статистичних характеристиках процесів так ймовірнісних моделях з використанням детермінованого та стохастичного підходів. Сформовано вимоги до інформаційної технології адаптованого моделювання СС. Показано, що диверсифікація дозволяє підняти достовірність прогнозу. Показано, що комплексування методів аналітичного моделювання з засобами штучного інтелекту (штучними нейронними мережами) забезпечує необхідну якість прогнозу, а використання реальних даних про стан СС як початкових даних для аналітичної моделі зменшує похибку результату. Наведено узагальнену функціональну модель інформаційної технології, що дозволяє з високою достовірністю прогнозувати шляхом моделювання стан складних соціально-економічних систем. Запропонований підхід дозволяє знизити системні ризики обумовлені незбалансованістю окремих ланок.


Ключові слова: диверсифікація , математична модель, складна система, штучна нейрона мережа
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Берднікова А.Л., Манжос Ю.С. Інформаційна технологія моделювання складних систем. Системи обробки інформації. 2012. № 3(101). С. 2-7.

Whoops, looks like something went wrong.