1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Адаптивний нео-фаззі-предиктор багатовимірних нестаціонарних часових рядів

Адаптивний нео-фаззі-предиктор багатовимірних нестаціонарних часових рядів

Є.В. Бодянський, О.К. Тищенко
Анотації на мовах:

Запропоновано нейромережеву архітектуру, вузлами якої є нео-фаззі-нейрони, а також алгоритм навчання, що поєднує високу швидкодію та фільтруючі якості. Запропонована архітектура призначена для вирішення задач короткострокового прогнозування у реальному часі за умов короткої навчальної вибірки.
Ключові слова: адаптивне прогнозування, нео-фаззі-нейрон, багатовимірні нестаціонарні тимчасові ряди, алгоритм навчання