1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Алгоритм обробки серії зображень на основі поетапного усунення артефактів

Алгоритм обробки серії зображень на основі поетапного усунення артефактів

Г.В. Задніпрянська, А.С. Погодіна, Т.А.Колєсникова
Анотації на мовах:

У роботі розглянутий алгоритм обробки зображень для усунення артефактів, що виникають через низку обставин, пов'язаних з неідеальністю систем считування, різних варіацій умов реєстрації і особливостей перенесення реальної сцени на плоске зображення.
Ключові слова: динамічний діапазон, шум, фон, зображення, артефакт, реперні фрагменти