1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДКП-КОЕФІЦІЄНТІВ У БЛОКАХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СТІЙКИХ ОЦІНОК МАСШТАБУ ТА ВАЖКОСТІ ХВОСТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДКП-КОЕФІЦІЄНТІВ У БЛОКАХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СТІЙКИХ ОЦІНОК МАСШТАБУ ТА ВАЖКОСТІ ХВОСТІВ

Д.О. Куркін, О.О. Роєнко, В.В. Лукін
Анотації на мовах:

Проаналізовано статистичні характеристики коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) у блоках напівтонових тестових зображень. Під час аналізу використано стійкі оцінки масштабу та важкості хвостів, бо показано, що розподіли є негаусовими й краще описуються узагальненим розподілом з параметром, що змінюється. Визначені параметри цього розподілу для первинних зображень та зображень, спотворених адитивним білим гаусовим шумом. Показано, що присутність завад суттєво змінює закон розподілу, наближуючи його до гаусова для високочастотних ДКП-коефіцієнтів. При цьому параметри узагальненого гаусова розподілу залежать як від властивостей зображення, так і від дисперсії завад.
Ключові слова: ДКП-коефіцієнти, блоки зображень, статистичні характеристики, узагальнений гаусів розподіл