1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Про єдину реєстраційну базу даних громадян

Про єдину реєстраційну базу даних громадян

В. К. Толстих
Анотації на мовах:

Розглядається концепція створення, споживання та супроводу особових справ громадян в єдиній реєстраційній базі даних (ЄРБД), розташованої в Internet, для спільного використання різними організаціями, в першу чергу в сфері освіти від шкіл до вузів. Обговорюється можливість і доцільність інтеграції ЄРБД з відомчими, корпоративними базами організацій, в яких зберігаються особисті справи контингенту. Виділяється три рівні інтеграції: низький - повне копіювання та синхронізація даних з ЄРБД; середній - копіювання основних даних і on-line використання інших даних ЄРБД; високий - копіювання ID з ЄРБД і on-line використання необхідних даних ЄРБД. Коротко описується структура ЄРБД, набір основних груп користувачів з їх ролями і бізнес-процесами. Відзначаються переваги використання ЄРБД.
Ключові слова: реєстрація, особиста справа, база даних, е-держава, електронний уряд