1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Рекурентне оцінювання перехідної матриці агрегованого марківського ланцюга

Рекурентне оцінювання перехідної матриці агрегованого марківського ланцюга

М.Л. Любчик, М.Д. Махфуз
Анотації на мовах:

Розглядається методика побудови регулярізованих оцінок перехідної матриці марківського ланцюга за агрегованими даними з урахуванням стохастичних обмежень.
Ключові слова: агреговані марківські ланцюги, перехідна матриця, регуляризована функція Лагранжа, рекурентні алгоритми, штрафні функції