1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Порівняльний аналіз моделей розповсюдження комп'ютерних вірусів в автоматизованих системах управління технологічним процесом

Порівняльний аналіз моделей розповсюдження комп'ютерних вірусів в автоматизованих системах управління технологічним процесом

В.В. Давидов
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено порівняльне дослідження математичних моделей розповсюдження комп'ютерних вірусів, виявлені їх основні особливості, достоїнства і недоліки. Побудовані порівняльні графіки залежності кількості заражених вузлів від часу функціонування комп'ютерної системи при розповсюдженні епідемії. Зроблений висновок про доцільність використання моделі PSIDR як основу нових розробок і удосконалення моделі розповсюдження комп'ютерних вірусів в автоматизованих системах управління технологічними процесами з урахуванням зв'язності і топології мережі.


Ключові слова: автоматизована система управління технологічним процесом, комп'ютерні віруси, модель PSIDR