1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Фактори підвищення безпеки інформаційної віддаленої видавничої системи

Фактори підвищення безпеки інформаційної віддаленої видавничої системи

І.В. Левикін, О.І. Хорошевський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проводиться аналіз чинників, що підвищують безпеку інформаційних віддалених видавничих систем (ІВВС), за допомогою методу аналізу ієрархій, методу обробки експертної інформації і методу одновимірного шкалування. Аналіз проводиться в два етапи. На першому етапі проводиться обробка багатьох чинників підвищення безпеки ІВВС за допомогою методу аналізу ієрархій. На другому етапі здійснюється процес визначення пріоритетності серед найбільш важливих чинників і формується вектор пріоритетності чинників. Аналіз дозволяє зробити обґрунтований вибір дій,що застосовуються з метою підвищення захищеності ІВВС від несанкціонованого доступу.


Ключові слова: htaccess, SSH-доступ, SSL сертифікат, USB-токен, виділена IP адреса, інформаційна віддалена видавнича система, метод аналізу ієрархій, метод обробки експертної інформації, метод одновимірного шкалування