1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Операції криптографічного перетворення інформації в двійково-четвірковій системі числення

Операції криптографічного перетворення інформації в двійково-четвірковій системі числення

В.М. Рудницький, І.В. Миронець, В.В. Веретельник
Анотації на мовах:


Анотация: Дана стаття присвячена розробці системи контролю помилок в процесі криптографічного перекодування інформації на основі дворозрядних логічних функцій. Оскільки, синтезовані 2r-системи числення з постійним числом одиниць є арифметичними, причому мають одновимірний ваговий ряд, а також мають велику ймовірність виявлення помилок при значній простоті пристрою контролю інформації, тому їх можна вважати перспективними для застосування в спеціалізованих обчислювальних системах і системах управління.


Ключові слова: криптографічне перекодування, системи числення, виявлення помилок, пристрій контролю інформації