1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Реінжиніринг існуючих баз даних

Реінжиніринг існуючих баз даних

В.І. Єсін
Анотації на мовах:


Анотация: Описується проблема необхідності реінжинірингу існуючих баз даних інформаційних систем компаній. Вирішити дану проблему пропонується за допомогою методу, що спирається на використання бази даних з універсальною моделлю.


Ключові слова: реінжиніринг, універсальна модель даних, база даних, база даних з універсальною моделлю даних