1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Математична модель функціонування спеціалізованого програмного комплексу в середовищі гетерогенної мультисервісної мережі

Математична модель функціонування спеціалізованого програмного комплексу в середовищі гетерогенної мультисервісної мережі

Г.А. Кучук, О.В. Петров, Р.В. Корольов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований агрегативно-декомпозиційний підхід до формалізації процесу обробки інформації при функціонуванні спеціалізованого програмного комплексу (СПК), що дозволив виділити структурні компоненти процесу альтернативної формалізації в середовищі гетерогенної мультисервісної мережі (ГММ) і побудувати укрупнений граф альтернативної формалізації, який враховує основні зв'язки, що відображають порядок проходження, об'єми і потоки оброблюваної інформації між різними ієрархічними рівнями. Формалізовано завдання, вибору оптимальної структури фрагмента ГММ, обслуговуючого СПК, що базується на теоретико-множинному підході з урахуванням запропонованого критерію максимальної інтенсивності використання мережевого ресурсу. Запропонований метод розподілу завдань СПК по вузлах обчислювальної мережі, що використовує розроблену математичну модель функціонування СПК, який ґрунтується на формалізації як об'єктів управління, так і вимог, що пред'являються до досліджуваного комплексу.


Ключові слова: математична модель, гетерогенна мультисервісна мережа, спеціалізований програмний комплекс, агрегативно-декомпозиційний підхід