1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Виявлення прихованих залежностей між даними в задачах реінжинірингу інформаційних систем

Виявлення прихованих залежностей між даними в задачах реінжинірингу інформаційних систем

В.О. Радченко, С.С. Танянський
Анотації на мовах:

Пропонується підхід до виявлення нових, раніш невідомих функціональних залежностей (ФЗ), базуючись на множині даних реляційної бази даних. Методи інтелектуального аналізу даних (Data Mining) використовуються для отримання множини строгих ФЗ, що задовольняють стану бази даних на момент проведення обробки, також проводиться перевірка членства відібраної ФЗ у замиканні початкової множини для виключення залежностей, що можуть бути отримані з інших за допомогою правил виводу.
Ключові слова: реінжиніринг, реляційна база даних, функціональна залежність, виявлення залежностей, універсальне відношення, замикання функціональних залежностей