1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Технологія псевдовипадкового кодування в мережевих комунікаційних протоколах канального рівня

Технологія псевдовипадкового кодування в мережевих комунікаційних протоколах канального рівня

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз потенційних характеристик випадкового кодування і проаналізовані причини, що перешкоджають його використанню. Запропоновано метод находження квазіоптимальних упаковок сфер в багатовимірному просторі. Приведені порівняльні оцінки ефективності квазіоптимальних і псевдовипадкових кодів, генерованих з використанням лінійного конгруентного методу.


Ключові слова: випадкове кодування, Пуасоново поле, спектр взаємних відстаней, алгоритм Ллойда-Макса, псевдовипадкові коди, лінійний конгруентний генератор