Потокова модель мережи MPLS

К.М. Руккас, К.А. Овчинников
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні недоліки сучасних математичних моделей ТКС. Запропонована рекурсивна потокова модель для мереж MPLS, заснована на дискретизації трафіка, що поступає на обслуговування. Модифіковані та додані обмеження, що дозволяють враховувати втрати пакетів, що виникають під час передачі трафіка через мережу. В якості цільової функції запропоновано використовувати швидкість передачі цінної інформації, що дозволяє враховувати пріоритезацію трафіка не тільки за класом обслуговування, а й за джерелом та одержувачем трафіка.
Ключові слова: потокова модель, якість обслуговування, цінність інформації, втрати пакетів