1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Побудова дерева рішень при комплексній оцінці лікувально-діагностичного процесу

Побудова дерева рішень при комплексній оцінці лікувально-діагностичного процесу

К.А. Білецький, А.І. Поворознюк, О.А. Поворознюк
Анотації на мовах:

В роботі розглянуті методи синтезу дерева рішень при комплексній оцінці ризиків на етапах діагностики та медичної реабілітації в системах інформаційної підтримки лиця приймаючого рішення. Розглянуті основні етапи обробки даних. Зазначено, що при синтезі бінарного дерева рішень методом ієрархічної кластеризації станів, що діагностуються, в просторі ознак, мінімізуються лише помилки етапу діагностики. Для мінімізації комплексної помилки обох етапів в роботі пропонується перейти із простору ознак в простір фармакологічних дій і виконувати ієрархічну кластеризацію в указаному просторі. Для цього розроблені необхідні метрика та критерій кластеризації.
Ключові слова: діагностика, реабілітація ,особа, що приймає рішення; дерево рішень, відношення правдоподібності, вирішуючи правило, критерій кластеризації, простір фармакологічних дій