1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Розробки маркетингової стратегії підприємства

Розробки маркетингової стратегії підприємства

О.І. Решетняк, А.В. Степанюк
Анотації на мовах:

У статті розглянуті та систематизовані основні матричні методи розробки маркетингової стратегії на підприємстві. Запропоновано здійснити класифікацію матричні методів в залежності від рівня стратегічного управління на підприємстві. Виявлено переваги і недоліки стратегічних матриць, запропоновані загальний підхід і методика поетапного впровадження матричного інструментарію в процес стратегічного маркетингового планування на підприємстві.
Ключові слова: стратегічне планування, матричні методи, маркетинг, стратегічні рішення, рівні стратегічного планування