1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(7)'2006
  5. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання

Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання

В. В. Безкоровайний, І. В. Трофименко
УДК 658.512.011.56: 681.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається застосування підходу компараторної ідентифікації для вирішення завдання синтезу моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень. Запропонований метод рішення задачі структурно-параметричної ідентифікації для адитивних, мультиплікативних і комбінованих моделей, який дозволяє звести її до однотипних завдань лінійного або нелінійного математичного програмування.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Безкоровайний В. В. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання / В. В. Безкоровайний, І. В. Трофименко  // Системи озброєння і військова техніка. — 2006. — № 3. — С. 56-58.