1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Методика багатокритерійної оцінки стану техніко-економічних систем на основі нечітко-множинного аналізу показників

Методика багатокритерійної оцінки стану техніко-економічних систем на основі нечітко-множинного аналізу показників

М.Ю. Лосєв, Ю.М. Кононов, Ю.М. Лосєва
Анотації на мовах:

У роботі розглядається методика багатокритерійної оцінки стану техніко-економічних систем, які описуються безліччю показників. Методика дозволяє визначати імовірнісні характеристики при нечітко-множинному інтервальному аналізі показників різної природи і дозволяє уникнути неоднозначності, що виникає при згортанні приватних критеріїв і обмежень в деякий глобальний критерій якості.
Ключові слова: багатокритерійна оцінка, складна система, функція приналежності, лінгвістична змінна, термінова ліквідність, оборотність активів, фінансова незалежність