1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Приклад проектування та розрахунку локальної мережi з мультимедiйним трафiком

Приклад проектування та розрахунку локальної мережi з мультимедiйним трафiком

К.М. Яковишин
Анотації на мовах:

Наведений приклад проектування та розрахунку локальної мережi з мультимедiйним трафiком. Розрахунок виконується за шiсть послiдовних крокiв. Перший крок: будується інформаційно-геометрична модель мережі у вигляді графів та матриць. Ця модель містить параметри трафіків додатків у кінцевих вузлах мережі та координати кінцевих вузлів (джерел/споживачів інформації). Другий крок: модель інформаційних потоків додатків перетворюється в ідеальний комутатор мережі. Це дає можливість замінити розрахунок мережі розрахунком параметрів ідеального комутатора. Третій крок: використовуються дані про геометричний розподіл кінцевих вузлів мережі, і модель ідеального комутатора усієї мережі перетворюється у мережу ідеальних комутаторів сегментів мережі. Тут вже кожний ідеальний комутатор має точні геометричні координати. Четвертий крок: кожний ідеальний комутатор реалізується одним або кількома об’єднаними реальними комутаторами. П’ятий крок: провадиться зміна заводських налаштувань реальних комутаторів. Це наближає конфігурацію мережі реальних комутаторів до конфігурації мережі ідеальних комутаторів. Шостий крок: розраховуються канали зв’язку локальноi мережі.
Ключові слова: приклад, проектування, розрахунок, мережа, мультимедійний, трафік, комутатори