1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Синтез композицій на основі багатозначних біноміальних чисел

Синтез композицій на основі багатозначних біноміальних чисел

О.А. Борисенко, Т.О. Протасова, К.О. Протасова
Анотації на мовах:

У роботі запропоновано алгоритм побудови композицій на основі біноміальних систем числення з багатозначним алфавітом, приведено доказ функції переходу від біноміального числа до композиції, розглянуто приклад, запропоновані блок-схема алгоритму прямого перетворення і функціональна схема формувача композицій. Запропонована структура, а також пристрій на його основі мають підвищену перешкодозахищеність і універсальність, а використання в даному формувачі в якості проміжної багатозначною біноміальної системи числення істотно підвищує швидкість перетворень.
Ключові слова: комбінаторні конфігурації, багатозначні біноміальні коди, криптографія, сполучення, перестановки, комбінації, композиції, біноміальна система числення