1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Коротка математична модель метода непрямого шифрування з фіксованими ключами

Коротка математична модель метода непрямого шифрування з фіксованими ключами

В.А. Марченко
Анотації на мовах:

У статті приводиться коротка математична модель непрямого шифрування із застосуванням множини ключів фіксованої довжини. Дано аналіз сучасної ситуації в області розробки нових криптографічних методів захисту інформації, наведені деякі рекомендації з розробки нових методів шифрування. Показано зв'язок методу непрямого шифрування із класом шифрів, що не розкриваються. Описано алгоритми шифрування й розшифрування, а також деякі особливості формування використовуваної підмножини фіксованих ключів.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, криптографія, непряме шифрування, шифри що не розкриваються