1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Дистанційне навчання у навчальному процесі

Дистанційне навчання у навчальному процесі

Т.І. Мазур, Ю.І. Скорін
Анотації на мовах:

Проводиться аналіз актуальності дистанційного навчання у наш час. Розглядається потреба у дистанційному навчанні представників різних категорій населення, наводяться кінцеві цілі використання дистанційного навчання. Проводиться аналіз переваг дистанційного навчання у порівнянні з традиційним. Аналізуються недоліки дистанційного навчання та пропонуються способи їх вирішення. Розглядається використання дистанційного навчання для отримання нових, актуальних знань, для отримання профільної освіти. Аналізується інтерактивність та наочність дистанційного навчання.
Ключові слова: профільна освіта, планування часу навчання, об'єктивність оцінки, e-Learning, брак соціальної взаємодії, навчання он-лайн, допоміжні засоби, обмеження по термінах, емоційно-особове сприйняття інформації