1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Історичні перед посилання розвитку тіньової інформаційної економіки

Історичні перед посилання розвитку тіньової інформаційної економіки

Г. Бортэ
Анотації на мовах:

Розглядаються історичні вехи у розвитку тіньової інформаційної економіки, а також інформаційні, комунікаційні, технологічні, законодавчі й економічні перед посилання її появи.
Ключові слова: тіньова інформаційна економіка, підпільна економіка, інформаційні технології, піратство