1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Загальна парадигма захисту інформації: носії і середовище розповсюдження інформації

Загальна парадигма захисту інформації: носії і середовище розповсюдження інформації

І.О. Громико
Анотації на мовах:

У статті викладений новий підхід до таких інформаційних термінів, як «носій інформації», «середовище розповсюдження» і «технічний канал просочування інформації», що дозволяє усунути розмитість і неоднозначність їх трактування при підготовці кадрів для системи ТЗІ.
Ключові слова: інформація, захист інформації, носії інформації, середовище розповсюдження, канал просочування інформації