1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Побудова оптимальних кодових таблиць

Побудова оптимальних кодових таблиць

В.Я. Певнєв, М.В. Цуранов
Анотації на мовах:

Розглядаються системи стиснення інформації, засновані на побудові множини кодових таблиць з шести бітовими символами. Пропонується використання таблиці переходів від одного алфавіту до іншого з метою підвищення завадостійкості переданих повідомлень
Ключові слова: кодові таблиці, таблиці переходів, біт, завадостійке кодування