1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(102)'2012
  5. Модель інтелектуального агента активного захисту в процесах еволюційного навчання

Модель інтелектуального агента активного захисту в процесах еволюційного навчання

І.Б. Трегубенко
Анотації на мовах:

Запропонована технологія еволюційного навчання інтелектуальних агентів захисту. Сформульовано нове розуміння дискретності процесу навчання з врахуванням принципу обмеженості життєвого циклу інтелектуального агента. Побудована двох-модульна модель інтелектуального агента превентивного активного захисту.
Ключові слова: інтелектуальний агент, еволюційне навчання, активний захист