1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. АНАЛІЗ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ГЕНЕРАТОРІВ СВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

АНАЛІЗ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ГЕНЕРАТОРІВ СВЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

А.М. Горбань, О.Ю. Звягинцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов
Анотації на мовах:

У роботі приведений аналіз наукової літератури про могутні імпульсні генератори СВЧ, які використов ують енергію релятивістських електронів. Даються порівняльні характеристики генераторів з різними типами електродинамічних структур. Приведений аналіз рівнів потужності залежно від довжини хвилі для різних типів генераторів. Показаний рівень розвитку цього напряму в Україні. Приведені окремі приклади використання таких пристроїв з військовою метою в зарубіжних країнах.
Ключові слова: релятивістські електрони, електродинамічні структури (ЭДС), магнетрон, виркатор, генератори надширокосмугових (СШП) імпульсів