1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Подовжній розподіл поля секціонованих сфокусованих антенних решіток з фазо-частотним управлінням сигналів

Подовжній розподіл поля секціонованих сфокусованих антенних решіток з фазо-частотним управлінням сигналів

Л.Г. Корнієнко
Анотації на мовах:

Досліджений подовжній розподіл поля довільних секціонованих фазованих антенних решіток з фазовим фокусуванням випромінювання і зміною частоти безперервних сигналів відносно середнього значення пропорційно номеру секції. Отримані аналітичні вирази для параметрів формованих просторово-часових імпульсів. Проаналізовані характеристики поля для лінійних секціонованих решіток.
Ключові слова: секція, сфокусовані антенні решітки, фазо-частотне управління, просторово-часові імпульси, основний максимум, інтерференційний максимум, зона Френеля, дальня зона