1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Інформаційні технології виявлення траєкторії повітряних об’єктів при багатооглядовому некогерентному накопиченні сигналів

Інформаційні технології виявлення траєкторії повітряних об’єктів при багатооглядовому некогерентному накопиченні сигналів

І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, А.Е. Горюшкіна
Системи обробки інформації. — 2012. — № 5(103). – С. 57-59.
УДК 004.045:621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті наводиться алгоритм виявлення траєкторії повітряних об’єктів, який засновано на багатооглядовому некогерентному накопичені прийнятих сигналів. Алгоритм реалізує перевірку всіх можливих траєкторій руху повітряного об’єкту на декількох циклах огляду, що потребує використання інформаційних технологій. Отримано основні статистичні характеристики даного методу: ймовірність хибної траєкторії і ймовірність правильного виявлення траєкторії повітряних об’єктів.
Ключові слова: виявлення траєкторії, некогерентне накопичення сигналів, інформаційні технології, імовірність хибної тривоги, імовірність правильного виявлення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Обод І.І. Інформаційні технології виявлення траєкторії повітряних об’єктів при багатооглядовому некогерентному накопиченні сигналів / І.І. Обод, Г.Е. Заволодько, А.Е. Горюшкіна  // Системи обробки інформації. – 2012. – № 5(103). – С. 57-59.