1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(103)'2012
  5. Застосування методу управління пропускною здатністю каналів при передачі мультимедійного трафіку

Застосування методу управління пропускною здатністю каналів при передачі мультимедійного трафіку

О.М. Буханько
Анотації на мовах:

У даній статті розглядаються питання застосування оригінального методу управління канальними ресурсами в децентралізованої агентній системі для рішення задач поліпшення основних показників якості при передачі мультимедійного трафіку. Імітаційне моделювання проведене з використанням спеціально розробленого програмного комплексу. Впровадження запропонованої моделі й алгоритму в практичні розробки здатне зменшити локальні перевантаження в окремих вузлах, адаптувати мережа до трафіку, характерному для мультисервісних додатків
Ключові слова: мультиагентна мережа, метод управління, канальні ресурси, пропускна здатність, середня затримка, моделювання