1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Статистична динаміка ансамблю прискорених часток

Статистична динаміка ансамблю прискорених часток

А.В. Статкус
Анотації на мовах:

Статистична динаміка ансамблю прискорених часток досліджується у сенсі еволюції стану ансамбля, що обумовлена прискоренням, для випадку рівномірно прискореного колінеарного руху часток вздовж осі циліндра. Еволюційні рівняння для поточної характеристичної функції одержані у формі лінійного інтегрального перетворення щільності розподілу ансамбля в начальний момент часу.
Ключові слова: ансамбль часток, прискорення, еволюція стану, нестаціонарність