1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Дифракція звукової хвилі на електропружньому циліндрі, розташованому в замкнутому кільцевому шарі

Дифракція звукової хвилі на електропружньому циліндрі, розташованому в замкнутому кільцевому шарі

Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик
Анотації на мовах:

Аналітично розв'язано задачу про прийом звуку циліндричним електроупружний перетворювачем з повністю електродованною поверхнею, розміщеним в замкнутому хвильовому шарі, з урахуванням багатомодовості системи. Рішення задачі проводиться за допомогою методу часткових областей з використанням методу Фур'є, а також властивостей повноти та ортогональності циліндричних хвильових функцій при сполученні полів на границях часткових областей. Визначено коефіцієнти розкладання звукових полів оболонки і хвильового кільцевого шару. Отримано кутовий розподіл падаючої плоскої звукової хвилі, поле розсіювання на п'єзокерамічній оболонці, а також знайдений максимум тиску повного поля при зміні точки спостереження.
Ключові слова: оболонка, п’єзокерамічний перетворювач, «наскрізна» задача, метод часткових областей, хвильовий шар