1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Рекурентне оцінювання матриці грамма при ідентифікації нелінійних нестаціонарних динамічних систем

Рекурентне оцінювання матриці грамма при ідентифікації нелінійних нестаціонарних динамічних систем

Л.М. Любчик, В.А. Колбасин
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу рекурентною ідентифікації нелінійної нестаціонарної динамічної системи на основі ядерних методів в реальному масштабі часу. На основі методу ковзний контроль запропоновано алгоритм 2-го рівня для оцінки параметра регуляризації. Запропоновано спосіб обчислення критерію якості для алгоритму другого рівня.
Ключові слова: ядерні методи, матриця Грамма, регуляризації, ковзний контроль рекурентні алгоритми