1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Дослідження методів діагностування складних систем

Дослідження методів діагностування складних систем

М.А.Мирошник, Ю.Н.Салфєтнікова
Анотації на мовах:


Анотация: Виконано системний аналіз традиційних методів діагностування та методів діагностування складнихсистем. Запропоновані методи прийняття рішень при оцінці стану об’єктів діагностування


Ключові слова: діагностування складних систем, методи, моделі