1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Безперервне планування діагностування цифрових модулів радіоелектронних систем

Безперервне планування діагностування цифрових модулів радіоелектронних систем

Б. А. Шостак
Анотації на мовах:

У статті наведено результати досліджень по оптимізації діагностики цифрових модулів радіоелектронних систем допомогою застосування методу безперервного планування процесу діагностування.
Ключові слова: процес діагностування, цифровий модуль, апріорна невизначеність