1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(104)'2012
  5. Синтез перевіряючих тестів для телекомунікаційних мереж на основі циклічних відмітних послідовностей

Синтез перевіряючих тестів для телекомунікаційних мереж на основі циклічних відмітних послідовностей

Я.Ю. Королева, М.А. Мирошник
Анотації на мовах:

Проведено аналіз методів синтезу перевіряючих тестів однорідної мережі з виходами, що спостерігаються. Отримано оцінки нижньої та верхньої межі довжини перевіряючої послідовності для однорідних мереж класу несправності F1. Розроблена методика проектування С-тестованих однорідних мереж.
Ключові слова: телекомунікаційні системи та мережі, однорідна мережа, довжина перевіряючого тесту, циклічна відмінна послідовність